VIDEO: Comença el Ramadà

Fruit

El 18 de juny comença el Ramadà, un dels cinc pilars de l’Islam. Se celebra durant el novè mes del calendari musulmà i consisteix en la realització d’un dejuni especial que dura 30 dies: no s’ingereix ni s’introdueix res al cos des de l’alba fins al crepuscle.

Tomaliers és un grup de gent diversa, i entre tanta diversitat hi trobem també la religiosa: la meitat dels Tomaliers son musulmans i realitzen el Ramadà. I les jornades al camp es fan més dures quan no pots alleugerir el cansament ni amb un got d’aigua!

L’Ousmane i l’Aziz ens expliquen com estan just un dia després de començar el dejuni. En expliquen què és el Ramadà, per què el celebren, i destrien dificultats i beneficis d’aquest mes de purificació. Aquí en teniu una prèvia (estarà més desenvolupat al documental!)

I és que aquest  és també un dels 0bjectius del projecte i de les classes de comunicació:  trencar estereotips i prejudicis apropant-nos a la realitat de l’altre.