El reg a manta

Flor

Preparem el terreny pel reg a manta, creem les canalitzacions i probem l’eficàcia de tot el sistema.