Visita a l’ESAB

Creixement

Visita a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona i sessió d’Edafologia