VIDEO: Plantem!

Creixement

El planter arriba a la finca i tots els tomaliers ens organitzem i coordinem per plantar cada varietat de manera ordenada seguint la planificació feta la setmana passada.

https://vimeo.com/130936105