VIDEO: Preparació del camp

Sembra

El següent vídeo mostra el terreny de la finca experimental on cultivarem els tomàquets: cal desherbar, remoure la terra, anivellar… El grup de joves es perfila i el camp comença a preparar-se per acollir-los.

https://vimeo.com/130925421