Formació en agricultura

Sembra

Mentre el planter està creixent, el grup aprèn algunes nocions bàsiques d’agricultura que necessitarà per poder encarar la feina al camp: Planificació de la finca experimental, objectius del projecte de recerca, visita a un banc de llavors i muntatge d’un sistema de reg per anar fent boca a l’espera del dia de plantació!