Dinàmiques participatives

Sembra

Introduir la “Comunicació” al projecte no tindria sentit si no volgués, en primer lloc, treballar la comunicació i la capacitat expresiva de tots els membres del grup. Ens comuniquem primer entre nosaltres per poder després dirigir-nos cap enfora a través, per exemple, d’aquesta web [i mai a la inversa].

Aquí teniu un exemple d’algunes dinàmiques participatives que ajuden a recuperar la veu de cada persona, a debatre  sobre temes rellevants de la nostra situació social que ens afecten i que trascendeixen el propi projecte. La discriminació, la situació d’atur, l’abús, l’individualisme…